Witamy na platformie e-learningowej Collegium Civitas!
Platforma e-learningowa Collegium Civitas to przestrzeń edukacji online wspomagająca proces tradycyjnego kształcenia o kursy e-learningowe, a także dodatkowe autonomiczne szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie kompetencji pożądanych na rynku pracy.
Zasoby platformy Collegium Civitas (kursy, materiały) dostępne są dla studentów i studentek, słuchaczy i słuchaczek, wykładowców i wykładowczyń oraz wszystkich pracowników Collegium Civitas.
Kursy e-learningowe prowadzone są w oparciu o autorskie materiały przygotowane według specjalnych standardów metodycznych, które zapewniają im wysoką jakość oraz interaktywną formę.
Platforma oparta została o środowisko nauczania zdalnego Moodle. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6.

Platforma powstała w ramach Zadania 3 „Program rozwoju edukacji online” projektu „e-Uczelnia” – Nowoczesny Program Rozwoju, nr POWR.03.05.00-00-Z021/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, „Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.